Toeleiders:   Hind Aamri                                                                              

Talen:            Nederlands, Frans, Arabisch                                               

Email:           hind@vzwpin.be                                                                     

Telefoon:      0471 40 37 33                                                                           

Adres:            OCMW Zaventem, Hector Henneaulaan 1, 1930 Zaventem 
 

Hoofdkantoor

Kanaalbrugstraat 5E, 1500 Halle

02 304 48 45

Kantoren

Vandenpeereboomstraat 18, 1500 Halle

Schaarbeeklei 51-49,
1800 Vilvoorde

Oude Kaai 11, Ninove

Partners in Integratie