Nieuws27.08.2021

Kwaliteitslabel: check!

QforWSELogo

Qfor-WSE-certifcaat

Het Qfor-WSE-certificaat is een kwaliteitsbewijs voor organisaties die onder andere actief zijn in de sociale economie. Een organisatie zoals wij dus.

Om het certificaat te behalen, moesten we voldoen aan allerhande kwaliteits - en registratievoorwaarden. En we hebben goed nieuws! We hebben het label behaald. 

Om het label te behalen, verzamelden we allerhande informatie en documenten en werden de puntjes op de i gezet. Stappen die we ondernomen hebben:

  • Een digitaal overzicht gemaakt van al onze lopende samenwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zitten ook in het papieren archief.
  • Een digitaal overzicht van onze personeelsdossiers.
  • Een digitaal overzicht van externe en interne vormingen.
  • Ons VTOC-beleid verder uitgewerkt.
  • Een intern databeleid uitgewerkt.
  • Een volledig communicatieplan uitgeschreven.

En dit zijn slechts een aantal van de ondernomen acties. 

Meer info over het Qfor-WSE-certificaat vind je hier.