Samenleven in diversiteit

PIN ondersteunt Vlaamse gemeenten bij de integratie van inwoners van buitenlandse herkomst.

Daarin spelen toeleiders een sleutelrol. Zij helpen hen hun weg vinden in de lokale samenleving.  

Ze vormen de brug tussen deze inwoners en diensten.

 

Partners in integratie 

Onthaal

gesprekken

Met onthaalgesprekken zorgt PIN ervoor dat iedereen een goede start op maat krijgt.

Ouder

participatie

In een toeleider vinden ouders een laagdrempelig aanspreekpunt voor vragen over bijvoorbeeld huisvesting, werk of welzijn.

Jeugdwerk

Onder begeleiding van PIN worden de jeugdambassadeurs zelfstandige bruggenbouwers binnen het jeugdwerk.

Groepswerking

vluchtelingen

Groepswerk en individuele begeleiding vullen elkaar aan en helpen nieuwkomers op eigen benen staan.

Toeleiders in diversiteit

Ervaringsdeskundigen die nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst wegwijs maken
in de lokale samenleving

Contact

Hoofdkantoor

Kanaalbrugstraat 5E, 1500 Halle

02 304 48 45

Kantoren

Vandenpeereboomstraat 18, 1500 Halle

Schaarbeeklei 51-49,
1800 Vilvoorde

Oude Kaai 11, Ninove

Partners in Integratie